Zapraszamy

ON-LINE

Spotkania przedpołudniowe:

Jak to działa?

Zapach Zmian to miejsce spotkań on-line osób połączonych podobnymi problemami.

Nasze spotkania mają formę profesjonalnych grup wsparcia połączonych z praktycznymi warsztatami oraz mini wykładami – prowadzonymi przez psychologa.

Dzięki temu możesz liczyć na:

 • otrzymanie merytorycznego wsparcia w problemie,
 • wspólne poszukiwanie rozwiązań,
 • dążenie  do poprawy odczuwanej jakości życia,
 • praktykowanie różnych technik redukcji stresu,
 • poznanie podstaw teoretycznych kryzysu i mechanizmów jakie wówczas powszechnie występują,
 • oswojenie się dzięki temu ze swoim problemem oraz emocjami jakie mu towarzyszą-gdyż to co czujesz jest naturalne i dotyczy wielu innych osób,
 • emocjonalne wsparcie ze strony prowadzącego i uczestników,
 • motywację do podejmowania wysiłku w kierunku dobrych zmian

Spotkania odbywają się on-line, więc mieszkając nawet w bardzo małej miejscowości, bądź za granicą, masz dostęp do profesjonalnej pomocy, a przede wszystkim do grup wsparcia, w których udział sprzyja szybszemu powrotowi do zdrowia/równowagi/wewnętrznego dobrostanu w przypadku doświadczanego kryzysu.

W pracy nad poradzeniem sobie z problemem/trudną sytuacją i towarzyszącymi im emocjami oprócz zasobów psychologii,  wykorzystujemy narzędzia jakich dostarcza nam praktyka uważności (mindfulness), hortiterapia (terapia ogrodami) oraz lasoterapia.

Zapach Zmian - grupy wsparcia on-line

Zapach Zmian to miejsce spotkań on-line osób połączonych podobnymi problemami.

Nasze spotkania mają formę profesjonalnych grup wsparcia połączonych z praktycznymi warsztatami oraz mini wykładami – prowadzonymi przez psychologa.

Dzięki temu możesz liczyć na:

 • otrzymanie merytorycznego wsparcia w problemie,
 • wspólne poszukiwanie rozwiązań,
 • dążenie  do poprawy odczuwanej jakości życia,
 • praktykowanie różnych technik redukcji stresu,
 • poznanie podstaw teoretycznych kryzysu i mechanizmów jakie wówczas powszechnie występują,
 • oswojenie się dzięki temu ze swoim problemem oraz emocjami jakie mu towarzyszą-gdyż to co czujesz jest naturalne i dotyczy wielu innych osób,
 • emocjonalne wsparcie ze strony prowadzącego i uczestników,
 • motywację do podejmowania wysiłku w kierunku dobrych zmian

Spotkania odbywają się on-line, więc mieszkając nawet w bardzo małej miejscowości, bądź za granicą, masz dostęp do profesjonalnej pomocy, a przede wszystkim do grup wsparcia, w których udział sprzyja szybszemu powrotowi do zdrowia/równowagi/wewnętrznego dobrostanu w przypadku doświadczanego kryzysu.

Grupa wsparcia to spotkania osób, które łączy podobny problem i które szukają wsparcia, pomocy w znalezieniu rozwiązań i pokonaniu niełatwej drogi. Jest to też zewnętrzny zasób, który pomoże Ci przejść przez trudny okres w Twoim życiu.

Skąd taka moc obcych sobie osób? To sytuacja w jakiej się znalazły, podobna do Twojej, sprawia że w grupie nawiązuje się niewidoczna nić łącząca jej członków, buduje się zaufanie, akceptacja, zrozumienie i wzajemne wsparcie.

Przynależność do takiej grupy jest szczególnie ważnym doświadczeniem, gdyż wzajemne wsparcie uzyskiwane od współuczestników oraz „bycie” w grupie, którą łączą podobne problemy, dylematy, cele i przeżywane emocje – daje poczucie wspólnoty. Przynależność do wspólnoty samo w sobie skutkuje nowymi zasobami siły, zauważaniem nowych możliwości i nadzieją, są to bardzo budujące odczucia. Nawiązane zaś tutaj relacje mogą być wspierające  zarówno w okresie pomiędzy odbywającymi się zajęciami, jak i również po zakończeniu kursu.

Zastanawiasz się- Czy będę umiał skorzystać z tej formy pomocy? Jestem taki nieśmiały lub Jestem zamknięty w sobie lub Wstydzę się mówić o swoim problemie lub Nie umiem mówić o swoich problemach lub Nie chcę się dzielić swoimi problemami…

Jednocześnie słyszysz swój wewnętrzny głos lub głos Twoich bliskich, który mówi Potrzebuję wsparcia i pomocy w tych trudnych chwilach…

Czemu więc miałbyś nie spróbować, skoro skuteczność Grup wsparcia jest potwierdzona badaniami i praktyką.

Ponadto, nie odrzucamy osób nieśmiałych oraz tych, które uważają swój problem za zbyt trudny i nie umieją otwarcie o nim mówić, lub onieśmiela ich kamerka komputerowa. Rozumiemy to i szanujemy. Dla tych osób mamy specjalną ścieżkę uczestniczenia w spotkaniach, która pomoże im brać w nich udział pomimo swoich obaw i wewnętrznych  predyspozycji. Być może tylko do czasu, gdy udział w spotkaniach grupy zaowocuje poczuciem bezpieczeństwa i pozwoli im wykonać kolejny krok. Bo Grupa wsparcia to  też Ty. Proces, który zachodzi w trakcie spotkań dla każdego przebiega trochę inaczej, ale opiera się o Twoje wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa w Grupie nad którym wszyscy będziemy intensywnie pracować. Masz, więc prawo być nieśmiała/y, masz prawo czuć opór w dzieleniu się z innymi swoimi emocjami, myślami i problemami. Ale masz też wpływ na  kształt, charakter i atmosferę Grupy. Od początku uczestniczysz w jej budowaniu. To Ty decydujesz na ile czynny udział w niej bierzesz.

Jeśli te informacje w dużej mierze dotyczą Ciebie i nadal nie wiesz jaką decyzję podjąć umów się na 30 minutową sesję indywidualną, podczas której omówimy szczegóły.

Spotkania będą się odbywały w formie on-line, w sposób umożliwiający wzajemną komunikację i aktywny w nich udział.

Podczas spotkań będziecie mogli korzystać z doświadczeń innych osób w kryzysie zbliżonym do Waszego i sami dzielić się swoimi doświadczeniami i emocjami, ale pod opieką psychologa.

Oprócz otrzymywania i dawania wsparcia oraz dzielenia się doświadczeniami, w trakcie spotkań psycholog będzie przekazywał Wam niezbędną wiedzę psychologiczną na temat podejmowanych zagadnień. Zastosowanie będą miały aktywne metody uczenia się, co pozwali na łatwiejsze przyswojenie informacji, dostrzeżenie omawianych mechanizmów psychologicznych we własnych doświadczeniach oraz wpłynie również na pozytywną współpracę i komunikację w grupie.

Będziemy również pracować nad redukcją odczuwanego stresu jaki towarzyszy kryzysowi, którego doświadczacie.

W pracy nad poradzeniem sobie z problemem/trudną sytuacją i towarzyszącymi im emocjami oprócz zasobów psychologii,  będziemy więc wykorzystywać również narzędzia jakich dostarcza nam praktyka uważności (minfulness), hortiterapia (terapia ogrodami) oraz lasoterapia. Będziecie więc mieli okazję zapoznać się z formami „zielonej terapii”  i zostaniecie wyposażeni w techniki stosowane w hortiterapii i lasoterapii, których skuteczność w radzeniu sobie ze stresem, wzmacnianiu zdrowia fizycznego i psychicznego oraz wzroście poczucia dobrostanu, jak wskazują liczne badania naukowe, jest bardzo duża.

Techniki stosowane podczas warsztatów to: mini wykłady, ćwiczenia psychologiczne, burza mózgów, dzielenie się doświadczeniami oraz ćwiczenia relaksacyjne (w zależności od tematyki warsztatów).

Po każdym spotkaniu otrzymacie ponadto na adres e-mail podsumowanie poruszanych tematów, polecaną literaturę oraz zalecane na czas oczekiwania na następne spotkanie- ćwiczenia i aktywności Was wspierające.

 1. WYBIERZ GRUPĘ WSPARCIA/WARSZTAT
 2. ODBĄDŹ 0,5h SESJĘ INDYWIDUALNĄ przed podjęciem decyzji o udziale w GRUPIE WSPARCIA lub przejdź do punktu następnego
 3. DOKONAJ ZAKUPU za pośrednictwem KOSZYKA lub poproś o dane do przelewu
 4. CZEKAJ NA E-MAIL z linkiem do pierwszego spotkania GRUPY WSPARCIA/ WARSZTATU
 5. UCZESTNICZ W SPOTKANIACH ON-LINE TWOJEJ GRUPY WSPARCIA