Dorastanie to wyzwanie – krąg dziewcząt

10 spotkań x 1,5h Start wkrótce

500.00 

Słyszałaś o kręgu kobiet? O spotkaniach w trakcie, których kobiety mogą wspierać się wzajemnie, mówić o swoich lękach, obawach, problemach i pragnieniach – bez zwrotnego oceniania, krytykowania, czy poddawania w wątpliwość swoich słów, bądź odczuć?

To właśnie będą takie spotkania, ale dla dziewcząt. Wprawdzie bez ognia zewnętrznego, bez magii palonych ziół, czy obecnych faz księżyca.

Ale z magią naszych potrzeb, budzących się pragnień, świadomości, celów, nowych dróg i wspierających relacji.

No i oczywiście jest to grupa dla młodych kobiet, czyli dziewcząt.

Będzie o lęku – jego źródłach i sposobach na oswojenie go, będzie o poszukiwaniu sensu i radości w życiu, będzie o przeszkodach realnych i tych wyobrażonych, będzie również o samoświadomości, o naszej różnorodności wewnętrznej, o akceptacji siebie  – czyli o wszystkim co stanowi naturalny element procesu dojrzewania i życia. I o wszystkim o czym zapomniałam wspomnieć, a jest dla Ciebie ważne i chciałabyś, aby zostało poruszone.

Zapraszam – jeśli odczuwasz dyskomfort w życiu codziennym i sobie z tym nie radzisz, bądź pragniesz radzić sobie jeszcze lepiej, bądź jeśli chcesz swoje wątpliwości i poszukiwania ogarniać wspólnie. Każdy powód na dołączenie do naszej Grupy jest dobry!

Grupa wsparcia dla dziewcząt w wieku 14-18 lat. Spotkania będą się odbywały w formie on-line na platformie Google Meet, w sposób umożliwiający wzajemną komunikację i aktywny w nich udział.

Po każdym spotkaniu otrzymasz mailowo podsumowanie poruszanych tematów,  polecaną literaturę oraz zalecane na czas oczekiwania na następne spotkanie -ćwiczenia i aktywności Was wspierające.

Jeśli jesteś niepełnoletnia, to na Twój udział w spotkaniach musi wyrazić pisemną zgodę rodzic bądź opiekun prawny.

Prowadzący psycholog: Aneta Komaniecka

Opis

Gdy wkraczasz w okres wczesnej dorosłości rozpada się Twój uporządkowany świat dziecka, a pełny wyzwań świat nastolatki może Cię przerażać lub onieśmielać. Pojawiają się wówczas w Twojej głowie ważne pytania egzystencjalne: „Kim jestem?”, „Kim chcę być?”, „Jakie wartości są dla mnie ważne?”… Często zmianom towarzyszącym dorastaniu towarzyszy lęk, który może Cię paraliżować, powstrzymywać przed działaniem i dążeniem do ważnych celów, co paradoksalnie go jeszcze nasila. Nawet autonomia, której tak bardzo pragniesz może jednocześnie być źródłem Twojego lęku. Chociaż lęk to jedna z naturalnych emocji towarzyszących człowiekowi i to normalne, że go odczuwamy, ważnym jest opanowanie umiejętności akceptowania go i nie uciekanie przed nim. Ścigając się bowiem z lękiem, nigdy nie wygramy.

W trakcie naszych spotkań będziemy się więc uczyć, jak wsłuchiwać się w swój wewnętrzny głos, rozpoznawać to co jest warte naszej uwagi i ufać własnym reakcjom. Jesli zechcesz będziesz się tym dzielić z innymi, jeśli nie nikt nie będzie Cię do tego namawiał, bądź przynaglał.

Będziemy pracować nad dopuszczaniem do siebie wszystkich swoich myśli i uczuć, ale jednocześnie nie pozwalać im, by stawały nam na drodze w robieniu tego co dla nas ważne i dążeniu do ważnych dla Was celów. Będziemy też poszukiwać szczerych odpowiedzi na te wyżej wymienione bardzo ważne pytania, które prawdopodobnie wciąż burzą Twój spokój.

Poznacie strategie, które pozwolą Wam spojrzeć na źródła lęku z perspektywy, która zmniejszy jego intensywność oraz takie, które pomimo odczuwania go pozwolą wykonywać kolejne małe kroki ku Waszym celom. Nauczycie się również jak łagodzić odczuwane napięcia w ciele i poznacie różne techniki łagodzenia wpływu odczuwanego lęku na Wasze zachowanie/działanie. A potem, gdy okiełznamy nasze lęki, będziemy poszukiwać dobrostanu. Tworzyć własne jego obrazy, definiować ważne z naszej perspektywy ogniwa i szukać możliwych dla nas dróg prowadzących do jego osiągnięcia.

No i przede wszystkim, będziecie mogły się wypowiadać się otwarcie, bez recenzji – poza jedną – brak zgody na krzywdzenie innych. Zostaniecie wysłuchane z uwagą, bez oceniania, bez krytyki, bez radzenia co i jak powinnaś, a czego nie.

Spotkania będą się odbywały w formie on-line na platformie Google Meet, jeden raz w tygodniu przez 10 kolejnych tygodni. 

Każde spotkanie będzie trwało 1,5h

Po każdym spotkaniu otrzymacie mailowo podsumowanie poruszanych tematów,  polecaną literaturę oraz zalecane na czas oczekiwania na następne spotkanie -ćwiczenia i aktywności Was wspierające.

Jeśli jesteś niepełnoletnia, to na Twój udział w spotkaniach musi wyrazić pisemną zgodę rodzic bądź opiekun prawny.